back to home dude

Adam and Eve: Cut the Ropes

Adam and Eve: Cut the Ropes

Adam and Eve: Cut the Ropes Hakk?nda

Adem ve Havva'n?n maceras?, bu ?ok ünlü 'Cut The Rope' tarz? yeni oyunda devam ediyor! Adam y?lan halatlar?na hapsolmu?. Bu muhte?em yapboz oyununda g?reviniz onu Eva'ya g?türmesine yard?m etmektir. Daha fazla puan almak i?in elma toplamay? unutma! Keyfini ??kar?n!