Gen? K?zlar
S?ralan?? ?eklip
AlfabeTarihDe?erlendirme
category icon
FunnyGames.com.tr sitesinde buyuk bir Bebek oyunlar? oyunlari kolleksiyonu bulabilirsiniz! Burada en azindan 34 degisik Bebek oyunlar? oyunu sizi bekliyor. Mesela Baby Hazel: Stomach Care & Baby Hazel Dental Care gibi.?

Bebek Oyunlar?n? Sitemizde ücretsiz Oynay?n ve En ?yi Bebek Bak?c?s? Siz Olun!

Sitemizin Bebek Oyunlar? Kategorisi’nde sizin i?in biriktirdi?imiz oyunlarla sevimli bir bebe?e nas?l bak?laca?? konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Bütün o sevimli hallerine ragmen bebeklerle hayat her zaman kolay ve e?lenceli de?ildir. A?lamalar?, etrafa d?ke sa?a yedikleri yemekler ve tabii ki kirli bezler bebek bak?m?n?n en ?nemli unsurlar?! Bebek Oyunlar? Kategorisi’ne ekledi?imiz bu birbirinden ?zel oyunlarda anne babalara yard?m etmeye ve bebeklerle keyifli zamanlar ge?irmeye haz?r m?s?n?z?

Hem K?zlar Hem de Erkekler ??in E?lenceli Bebek Oyunlar?

Bebekler ihtiya?lar?n? tek ba??na kar??layabilecek yeterlilikte de?ildirler ve ?ocuklar?n da ba?lar?n? derde sokmamak i?in g?zetim alt?nda olmalar? gerekir. Peki siz ?imdi müthi? bir bebek bak?c?l??? maceras?na haz?r m?s?n?z? Bu kategoriye ekledi?imiz oyunlarda size dü?en g?rev bebeklerin günlük bak?m?n? üstlenerek anne ve babalara yard?mc? olmak. Onlar i?in ?zel üretilen ?ampuanlar? kullanarak banyo yapt?r?n, küveti ?zel banyo oyuncaklar? ile donat?p dikkatlerini da??t?n. Banyodan ??kard???n?z bebe?i havlu ile iyice kurulad?ktan sonra s?ra alt?n? ba?lamaya geldi! Bez ba?lama i?inden sonra birbirinden güzel, renkli k?yafet ve aksesuarlarla bebe?i giydirin. Bebe?i güvenli oyun oynama alan?na b?rakt?ktan sonra yemesi i?in bir ?eyler haz?rlayacak vaktiniz olacak. Bebek yemek yerken ortal?k biraz da??labilir ama sa?l?kl? geli?imi i?in do?ru ve yeterli besin ald?ktan sonra bu hi? ?nemli de?il. Biraz daha birlikte oyun oynad?ktan sonra tatl? bebe?in uykusu gelecektir. Bebe?i s?cak battaniyesinin alt?na uykuya b?rakt???n?zda siz de sessizli?in tad?n? ??karabilirsiniz. Tüm g?revleri ba?ar?yla tamamlad???n?za g?re i?te ?imdi harika bir bebek bak?c?s? oldunuz! Aferin Süper Dad?!

balloon_mascot

Related categories

刺激战场正版下载