Ak?l
S?ralan?? ?eklip
AlfabeTarihDe?erlendirme
category icon
FunnyGames.com.tr sitesinde buyuk bir Bilgi Yar??mas? oyunu oyunlari kolleksiyonu bulabilirsiniz! Burada en azindan 22 degisik Bilgi Yar??mas? oyunu oyunu sizi bekliyor. Mesela Love Tester & Animal Quiz gibi.?

Bilginizi Bedava Online Test Oyunlar?m?z ile S?nay?n

Elinizi butonun üstüne koyun ?ünkü bedava online test oyunlar?nda bilginizi ?l?me zaman?. ?o?u test oyunumuzdan birini se?in ve e?lencelik sorular?n hepsini cevaplayabilecek misiniz bir bak?n. Televizyondaki bilgi yar??malar?n? sever misiniz? Bir bilgi yar??mas?nda yar??mac? olmay? deneyin ve tüm sorular? do?ru olarak cevaplayabilicek misiniz g?rün! Spor, pop y?ld?zlar? ve di?er ünlüler, co?rafya, evcil hayvanlar ve daha bir?ok konuyla alakal? testlerimiz var. Mant?ksal bulmaca testlerimizle analitik yeteneklerinizi ?l?ün veya zorlay?c? the Impossible Quiz serimizi oynay?n.

?ocuklara Y?nelik En ?yi E?itici Test Oyunlar?n? Oynay?n

Büyük koleksiyonumuza bir g?z at?n ve hakk?nda bilgi sahibi olmak istedi?iniz konulara y?nelik testleri bulun. Farkl? ülke bayraklar? ve dünyadaki her yeri konu alan co?rafya testleri gibi okul konular?n? i?eren bir sürü e?lenceli testlerimiz var. Haritadaki tüm ülkeleri, nehirleri, da?lar? ya da ünlü yap?lar? ve an?tlar? bilebilecek misiniz? Genel kültürünüzü s?nay?n. Bir testi bitirdikten sonra haf?zan?z? test etmek i?in onu tekrar oynayabilir ve cevaplar?n ne kadar?n? hat?rlad???n?z? g?rebilirsiniz. ?lk seferde kazanamasan?z bile eminiz ki bu sefer eve birincilik ?dülüyle d?neceksiniz!

Komik Online Test Oyunlar?, Güldürücü Seriler ve Dahas?

The Impossible Quiz gibi, do?ru yan?tlar? bulmaktan ?ok oyuncular? güldürmeye y?nelik test oyunlar? serilerimiz de var. Sorulara dikkatle bak?n ve do?ru cevab?n hangisi olabilece?ini bulmaya ?al???n. Sak?n kanmay?n! Birden fazla cevapl? sorular sizi kolay olduklar? izlenimi vererek sizi kand?rabilir ama bu komik derecede zorlay?c? test oyunlar?nda hi?bir ?ey bekledi?iniz gibi olmayabilir! E?lenceli test oyunlar?m?zda ne kadar ilerleyebileceksiniz? Cevab? bilmiyorsan?z, tahmin yürütün!

balloon_mascot

Related categories

刺激战场正版下载