back to home dude

Bomb It 7

Bomb It 7

Bomb It 7 Hakk?nda

Bomb It 7'de karakterinizi se?in ve oyuna ba?lay?n! B?lüme ba?larken bo? buldu?unuz alanlara bomba yerle?tirin ve yollar? a??n. Di?er oyuncular?n bombalar?na yakalanmadan b?lümü tamamlay?n! Hatta isterseniz bu oyunu bir arkada??n?zla da oynayabilirsiniz. Bol ?ans!