Ak?l
S?ralan?? ?eklip
AlfabeTarihDe?erlendirme
category icon
FunnyGames.com.tr sitesinde buyuk bir Bulmaca oyunu oyunlari kolleksiyonu bulabilirsiniz! Burada en azindan 513 degisik Bulmaca oyunu oyunu sizi bekliyor. Mesela Mahjong Ba?lant?s? & Tiles of the Unexpected gibi.?

?ocuklar ??in En E?lenceli Bulmaca Oyunlar?n?n Tad?n? ??kar?n

Pek ?ok kategoride birbirinden ?zel bulmaca oyunlar?n?n tek adresi Funnygames! Koleksiyonumuzda her türlü oyunseverin favorisi yap-boz bulmaca ve platform bulmaca oyunlar?n? bulabilirsiniz. ??zmek i?in beyin gücü ve yarat?c?l?k gerektiren oyunlar? da kategoride sizin i?in biriktiriyoruz. Bu oyunlar? site üzerinde tamamen ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. E?er gazetelerin ilgili sayfalar?nda yer alan bulmacalar bana yetmiyor diyorsan?z harika kelime bulmaca, sudoku ve ?apraz bulmaca oyunlar? da sadece bir t?k uza??n?zda sizi bekliyor. Ve tabii ki dünyan?n en popüler bulmaca oyunlar?ndan Mahjong’u da unutmad?k. E?er siz de bir Mahjong ba??ml?s?ysan?z arad?n?z en iyi Mahjong oyunlar?n? burada bulaca??n?za eminiz! ?imdi bu birbirinden e?lenceli oyunlarla sizin i?in haz?rlad???m?z kategori sayfam?za bir g?z at?n ve ba??ndan kalkamayaca??n?z yepyeni bulmaca oyunlar? ke?fedin!

?ocuklar ve Yeti?kinler i?in Online ücretsiz Bulmaca Oyunlar?

Dü?ünce ?apkas?n? kafan?za ge?irin ve geni? ?l?ekteki bulmaca oyunlar?yla kendinizi s?nay?n! Bu kategoride her seviyede oyunsever i?in uygun oyunlar bulabilirsiniz! Oyunlar?n pek ?o?u zorluk seviyesi se?menize izin veriyor. Mesela yap-boz bulmacalar?nda isterseniz az ve büyük par?al? yap-bozlar aras?ndan isterseniz ?ok ve kü?ük par?al? yap-bozlar aras?ndan se?im yapabilirsiniz. Ayn? ?ekilde Sudoku oyunlar? da oyunseverlere kolay, orta ve zor se?enekleri sunmaktad?r. Se?ece?iniz zorluk seviyesi size oyunda verilecek ipu?u miktar?n? da belirler! Kategoride sizin i?in haz?rlad???m?z farkl? ve yeni oyunlarla da zekan?z? ortaya koyabilirsiniz. Daha ?nce hi? resim ortaya ??kana kadar hangi kutular?n siyah oldu?unu tahmin etti?iniz Karalama Bulmaca oynam?? m?yd?n?z? Ya da rakibinize zorlu dakikalar ya?ataca??n?z Satran? oyunu ilginizi ?ekiyor mu? O zaman do?ru adrestesiniz! Bulmaca oyunlar?n? bilgisayardan oynaman?n en büyük faydas? bulmaca par?alar?n? kaybetme ihtimalinizin olmamas?. Ayn? zamanda bulmacada hatalar?n?z? düzeltme ?ans?n?z da mevcut. Hemen ?imdi sizin i?in olu?turdu?umuz bu benzersiz bulmaca oyunlar? koleksiyonuna g?z at?n ve oynamaktan asla s?k?lmayaca??n?z oyunlar? ke?fedin!

balloon_mascot

Related categories

刺激战场正版下载