back to home dude

Busman 2 HD

Busman 2 HD

Busman 2 HD Hakk?nda

Bu oyunda otobüs ?of?rüsün! Otobüsü do?ru yoldan park yerine g?tür ve park et. Biryere vurmadan elbette. E?er vurursan tekrardan ba?lamal?s?n. En üstün otobüs ?ofürü senmisin? G?ster bakal?m!