Araba
S?ralan?? ?eklip
AlfabeTarihDe?erlendirme
category icon
FunnyGames.com.tr sitesinde buyuk bir Cap Driver oyunu oyunlari kolleksiyonu bulabilirsiniz! Burada en azindan 7 degisik Cap Driver oyunu oyunu sizi bekliyor. Mesela Sim Taxi 3D & New York Taxi License gibi.?

Yüksek Tempolu online Taksi Oyunlar?n? Bedavaya Oynay?n ve Rüzgar Gibi Sürün

Aksiyon yüklü taksi oyunlar? koleksiyonumuzda ?ehirde h?z yap?n. E?er ?ehrin caddelerini ve arka sokaklar?n? elinizin i?i gibi bilen h?zl? bir sürücüyseniz, taksinize atlay?n ve FunnyGames'de taksi ?of?rlü?ü kariyerinize ba?lay?n. ?ehirde arac?n?z? sürün ve taksiye ihtiyac? olan ki?ileri bulmaya ?al???n. Etrafta direksiyon sallay?n ve yolcular? arac?n?za al?n. Gidecekleri yere giden en k?sa yolu biliyor musunuz? Haritay? kontrol edin veya y?nlendirmeleri takip edin ve mü?terilerinizi havaalan?na, istasyona ya da oteline b?rak?n. E?er mesafeyi k?sa sürede kat ederseniz, belki de büyük bir bah?i? al?rs?n?z! Baz? 3D taksi sürme oyunlar?n? da i?eren her türlü harika taksi oyunlar?m?z var!

Taksi Sürme Oyunlar?m?z?n Tad?n? ??kart?n ve Yapabildi?iniz Kadar Yolcu Ula?t?r?n

Taksi genelde ?zel ula??m ve k?sa yolculuklar i?in kullan?l?r. Modern taksilerden ?nce kira arabalar? ve onlardan sonra ortaya ??kan faytonlar kullan?l?rd?. Bu atla ?ekilrn ara?lar, insanlar?n yürümekte zorlanaca?? uzun yolculuklar i?in kullan?l?yordu. Taksi kelimesi taksimetre denen ve yolculu?unuzun ücretini hesaplayan kü?ük bir elektronik cihazdan gelir. Sürücü koltu?una ge?in ve kemerlerinizi ba?lay?n. Her b?lümde ta??yabildi?iniz kadar yolcuyu gidecekleri yerlere ula?t?r?n ve bu i?lerden hedeflerinizi ger?ekle?tirecek kadar para kazan?n. Online taksi oyunlar?ndan olu?an harika kolesiyonumuzu oynarken iyi e?lenceler!

balloon_mascot

Related categories

刺激战场正版下载