back to home dude

Charm Farm

Charm Farm

Charm Farm Hakk?nda

Sihirli krall???n?z k?tü büyücünün sald?r?s? alt?nda! Fakat k?tü büyücü ne yaparsa yaps?n sizi durduramayacak. Size sad?k arkada??n?z Shmoo ve iyi kalpli arkada?lar?n?n da yard?m?yla yeni evler in?aa edin, kaynaklar bulun ve k?tülü?ün kazanmas?na izin vermeyin. K?tü büyücü bu sefer sizi ?a??rtamayacak! Bol ?ans!