Gen? K?zlar
S?ralan?? ?eklip
AlfabeTarihDe?erlendirme
category icon
FunnyGames.com.tr sitesinde buyuk bir Doktor oyunlar? oyunlari kolleksiyonu bulabilirsiniz! Burada en azindan 16 degisik Doktor oyunlar? oyunu sizi bekliyor. Mesela Dentist Doctor Teeth & Operate Now: Heart Surgery gibi.?

?ocuklara Y?nelik ücretsiz Büyük Doktor Oyunlar? Koleksiyonunu Oynay?n

Doktor! Doktor! ?abuk gelin! hastalar?n?z?n acil bak?ma ihtiyac? var. Bu e?lenceli doktor oyunlar?nda, siz g?revi ba??ndaki doktorsunuz. T?bbi yeteneklerinizi kullanaraka hastalar?n?z? muayene edin ve ne gibi sorunlar? oldu?unu ortaya ??kart?n. Do?ru ara? gere?lerle hastan?z?n kulaklar?na ve g?zlerine bak?n, kalp at??lar?n? dinleyin ve hastan?za x-ray taramas? yap?n. Te?hisinizi koyduktan sonra, hastan?z? tedavi etmeye ba?layabilirsiniz. Yaralar?n? temizleyin, ameliyat yap?n ve ila? re?etesi haz?rlay?n ki hastan?z iyile?ebilsin.

En ?yi Doktor Oyunlar?n?n Tad?n? FunnyGames'te ücretsiz Olarak ??kart?n

FunnyGames'de kariyerinize t?bbi profesyonel olarak ba?layabilece?iniz bir sürü harika oyunlar?m?z var. Hastalar?n?z, ciddi bir kulak enfeksiyonu olan bir Minion, hamile bir Disney Prensesi ya da bir süper k?tü ile ters giden bir kar??la?ma ya?am?? bir süper kahraman olabilir. Klini?inizin kap?s?n? kim ?alarsa ?als?n, onlar? sa?l?klar?na kavu?turmak sizi her zaman mutlu edecek. E?er kendinizi hastane y?netimi konusunda s?namak isterseniz, doktorlar?, hem?ireleri ve di?er tüm t?bb? olanaklar? y?netebilece?iniz say?larca ba??ml?l?k yap?c? hastane simulasyon oyunlar?m?z var!

Yeteneklerinizi Ger?ek Ameliyatlar?n Oldu?u Doktor Oyunlar? ?le S?nay?n

Ayn? zamanda e?itimli bir uzman oldu?unuz ger?ek?i ameliyatlar? konu alan bir?ok oyunumuz var. Bir hasta ameliyat i?in randevu ald? ve acil yard?ma ihtiya? duyarak acil servise kald?r?ld?. Sadece sizin ne?teriniz ve yetenekli elleriniz bu hastalar? kurtarabilir. Hastan?n dosyas?na bak?n ve ameliyathaneye ilerleyin. Odakl? kalarak bir can? kurtarabilir misiniz? ?yi e?lenceler!

balloon_mascot

Related categories

刺激战场正版下载