back to home dude

Fireboy and Watergirl 3

Fireboy and Watergirl 3

Fireboy and Watergirl 3 Hakk?nda

Ate? ?ocuk ve Su k?z'dan ikisini de canland?r ve birbirinde farkl? b?lümler aras?nda ilerle! Engellerin üzerlerinden atla ve di?er karakter i?in yolu temizlemek ad?na dü?meleri harekete ge?ir. Bütün elmaslar? toparlayabil?r misin?