back to home dude

Gummy Blocks

Gummy Blocks

Gummy Blocks Hakk?nda

Sak?zl? Bloklar ?zgarada renkli sak?zl? bloklar? b?rakmak zorunda oldu?u bir ba??ml?l?k 10x10 bulmaca oyunudur. Sak?zl? bloklar? patlatmak i?in tam sat?r ve sütunlar olu?turmaya ?al???n. Tek bir blok b?rakma ile ne kadar ?ok sat?r ve sütun temizlerseniz, o kadar fazla puan kazan?rs?n?z. Ancak ?zgara ?ok kalabal?k olursa, yak?nda kendiniz derde giriyor bulacaks?n?z: tur ba??na ald???n?z ü? bloktan herhangi biri ?ebekeye uymuyorsa, oyunu kaybedersiniz! Ne kadar zamand?r bu e?lenceli ve zorlu bulmaca oyununu oynamaya devam edebilirsiniz?