Macera
S?ralan?? ?eklip
AlfabeTarihDe?erlendirme
category icon
FunnyGames.com.tr sitesinde buyuk bir Kule Savunma oyunlar? oyunlari kolleksiyonu bulabilirsiniz! Burada en azindan 134 degisik Kule Savunma oyunlar? oyunu sizi bekliyor. Mesela Battle for the Galaxy & Clash Royale Online gibi.?

En ?yi ve En Al??kanl?k Yap?c? Tower Defense Oyunlar?n? Online Olarak Oynay?n

Tower Defense oyunlar?, strateji oyunlar?n?n inan?lmaz derecede popüler bir alt türüdür. Bir ordu dolusu dü?man buraya geliyor! Sizin alan?n?zdan ge?en bo? yoldan üssünüze do?ru ilerliyorlar. Tek bir dü?man?n bile kalenizin ya da kasaban?z?n giri?inden i?eri ad?m atmad???ndan emin olun. Dü?man sürülerini, yolun kenarlar?na birliklerinizi bar?nd?ran kuleler in?aa ederek durdurabilirsiniz. Ok?u binalar?, kendi alanlar?na giren dü?manlar? ok ya?muruna tutacak ok?ular? bar?nd?r?r. Di?er kuleler toplar veya kudretli büyücüleri bar?nd?r?r. Dü?manlar?n?z? durduracak büyüler yapan, onlar? zehirleyen ya da donduran kuleler de var. Baz? kule savunma oyunlar?nda, yard?m ?a??rabilir ya da kuvvetli bir kahraman?, sald?rganlar? ?nden kar??lamas? i?in yollayabilirsiniz.

E?lenceli ve Zorlu Tower Defense Oyunlar?n?n Tad?n? Bedavaya ??kart?n

Bir?ok sald?rgan dalgas? bu al??kanl?k yapan kule savunma oyunlar?nda size do?ru gelecek. ?ldürdü?ünüz her dü?man i?in ufak miktarda para kazan?rs?n?z. Bu paralar? savunma binalar?n?z i?in yükseltmeler alarak kullanarak hayatta kalma ?ans?n?z? artt?r?n. Baz? oyunlarda, dü?man askerleri ve canavarlar? kulelerinize de sald?rabilir, bu sebeple tamirat i?in kenara para ay?rmay? unutmay?n. Bu kule savunma maceras?nda hayatta kal?p kalamayaca??n?z kaynaklar?n?zla nas?l yat?r?m yapt???n?za ba?l?. kazand???n?z deneyim puanlar? ve paralarla her ?e?it farkl? kuleyi ve gü?lendirmeleri a??n ve kulelerinizin istatistiklerine bakarak her mücadele i?in en uygun olan?n? se?in. Al??kanl?k yaratan bedava online Tower Defense oyunlar?m?zda dü?manlar?n?z? yok etmek i?in size iyi ?anslar!

balloon_mascot

Related categories

刺激战场正版下载