back to home dude

Machine Poker

Machine Poker

Machine Poker Hakk?nda

bilgisayar?nda bir el be? kart Poker oyna. elinde kalmas?n? istedi?in ve de?i?tirece?in kartlar? se? ve elindeki kartlar ile en yüksek kombinasyonu yaparak oyunu almaya ?al??!