back to home dude

New Star Soccer

New Star Soccer

New Star Soccer Hakk?nda

Yeni bir kariyere ba?la ve tak?m?n? grubun en üstüne yerle?tir! Topa vuru? h?z?n? ve pozisyonunu ayarla ve kendi y?ntemini bulmaya ?al??!