back to home dude

Paper.io 2

Paper.io 2

Paper.io 2 Hakk?nda

Paper.io 2, arenada ve di?er oyuncular?n güvenli b?lgelerinde bo?ulmak zorunda oldu?unuz e?lenceli bir .io oyunudur. Renkleri d?ndürmek i?in alan?n ?evresini dola?t?rmaya ?al???n ve alan?n par?alar?n? kopar?n. Kesilirseniz kaybedersiniz!