back to home dude

Patience 1

Patience 1

Patience 1 Hakk?nda

Bilinen Patience oyunu ve Orta ?a? stili ile! Kartlar? ard???k ?ekilde s?rala ve yukar?da 4 ?e?it kart dizisini tamamla.