D?vü?
S?ralan?? ?eklip
AlfabeTarihDe?erlendirme
category icon
FunnyGames.com.tr sitesinde buyuk bir Tank Oyunular? oyunlari kolleksiyonu bulabilirsiniz! Burada en azindan 20 degisik Tank Oyunular? oyunu sizi bekliyor. Mesela Armored Blasters & World Of Tanks gibi.?

En ?yi Tank Oyunlar?n? Online Olarak Oynay?n ve Kuvvetli Z?rhl? Ara?lar? Kontrol Edin

Tank oyunlar?, sava? oyunlar?n?n popüler bir alt türüdür. Bu gü?lü ve z?rhl? ara?lar? kullan?n ve dü?manlar?n?z? top ate?inizle havaya u?urun. 2D grafikli labirentli tank oyunlar?yla ?ok oyunculu tank oyunlar?n?n bulundu?u geni? bir koleksiyonumuz ve de tarihsel a??dan do?ru olan tank modellerinin yan? s?ra fütürist bilim-kurgu ara?lar?n?n da oldu?u harika 3D tank oyunlar? koleksiyonumuz da var.

Bedava Tank Oyunlar?n? Oynay?n ve Ger?ek?i Askeri Tanklar?yla Sava?a Girin

Modern tanklar?n yarat?l??? i?in ü? icat gerekliydi: ate? gücü i?in kullan?lacak yüksek kalibreli bir taret kadar büyük bir silah? ya da d?nebilen bir topu z?rhl? tank g?vdesine yerle?tirilmesi i?in kapasite, bu kadar a??r bir arac? ilerletmeye yetecek kadar gü?lü i?ten yanmal? bir motor ve bu sava? ara?lar?n?n her türlü zeminde zorlanmadan hareketini sa?layabilmek i?in tekerlek yerine icat edilen paletler. modern tanklar?n ilk geni? ?apl? kullan?m? Birinci Dünya Sava??'nda olmu?tur ve o zamandan beri ?kinci Dünya Sava??'nda ?nemli savunma ve sald?r? ama?lar?nda kullan?lan daha iyi tanklar geli?tirilmi?tir.

Tanklar? konu alan ilk video oyunu 1974 y?l?nda ??kan "Tank!" isimli oyundur. Dü?manlar?n?z? bir labirenttle ilerleyerek siz vurulmadan vurmaya ?al??t???n?z bir labirentli tank oyunuydu. Bu tank oyunu daha sonra bir?ok harika tank oyununa ilham kayna?? olmu?tur, hatta yak?n zamanda ??km?? olan 3D tank oyunlar? da kendinizi korumak i?in bariyerlerin ve duvarlar?n aras?na saklan?larak di?er tanklara kar?? yürütülen taktiksel sava? konseptini hala kullan?r. Oynamas? bedava online tank oyunlar? koleksiyonumuza bir g?z at?n ve favori oyununuzu bulun.

balloon_mascot

Related categories

刺激战场正版下载