Beceri
S?ralan?? ?eklip
AlfabeTarihDe?erlendirme
category icon
FunnyGames.com.tr sitesinde buyuk bir U?mak oyunlar? oyunlari kolleksiyonu bulabilirsiniz! Burada en azindan 43 degisik U?mak oyunlar? oyunu sizi bekliyor. Mesela Amigo Pancho 1 & Rayman Origins gibi.?

FunnyGames'de En ?yi U?u? Oyunlar?n? Online ve ücretsiz Olarak Oynay?n

FunnyGames'de her türlü harika u?u? oyunlar?n? oynayabilirsiniz. U?a??n?z?, ?o?u 3D u?u? simulasyonu oyunlar?m?z?n birinde, havaalan?ndan kald?r?n ve g?klerde u?urun. U?u? rotas?n? izleyin ve varaca??n?z yere güvenli bir ini? ger?ekle?tirin. Bu oyunlarda, helikopterler, s?cak hava balonlar?, plan?rler, klasik sava? u?aklar? ve askeri jetler gibi bir?ok ilgin? hava arac?na pilotluk edebilirsiniz. Bu u?u? oyunlar? ayn? zamanda ku?lar? ve süper kahramanlar? da u?urabilece?iniz oyunlar i?eriyor. Kanatlar?n?z? ??rp?n ve engellerden ka??narak b?lümler boyunca g?klerde süzülün.

Muhte?em U?u? Oyunlar?n? ??eren Devasa Koleksiyonun Tad?n? ??kart?n

Bir pilot olarak yeteneklerini ?o?u u?u? yar??? oyunlar?m?zdan birinde test edin veya Amigo Pancho balon oyunlar?m?z ile yukar?ya do?ru süzülüp tüm engelleri a??n. ücretsiz u?u? oyunlar?m?z, yetenek oyunlar? tarz?n?n bir alt türüdür ve bu oyunlar sizin yeteneklerinizi ger?ek anlamda s?nayacak. Kalk?? sadece ilk ad?m. U?a??n?z havadayken güvenli bir ini? ger?ekle?tirmeye ?al??mal?s?n?z. Atlantik a??r? yolculu?unuzu, u?ak pistine kazas?z belas?z inerek tamamlay?n. Benzer bir ?ekilde, helikopteriniz bir kere havaland? m? a?a?? inmesi de gerekecek. Helikopterinizi piste kusursuz olarak indirebilecek misiniz? FunnyGames'de sizin i?in sahip oldu?umuz tüm harika u?u? simulasyon, u?u? e?itim ve helikopter oyunlar?n?n tad?n? ??kart?n. Bu sayfalara g?z at?n ve favorilerinizi bulun. Kalk?? zaman?. U?u? güvertesinin kontrolünü ele al?n ve g?klere ??k?n!

balloon_mascot

Related categories

刺激战场正版下载